Termeni Si Conditii

Folosirea (vizualizarea sau cumpărarea produselor) acestui site, implică acceptarea acestor Termini și Condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Conditiilor.

Acest site –“georgiabeautyhouse.ro” –  este denumirea comercială a societății GEORGIA BEAUTY HOUSE SRL ., persoană juridică de naţionalitate română, avand sediul social în SIBIU, Poet Vasile Carlova nr.17,  având numar de ordine în Registrul Comerțului J32/659/2020, cod unic de înregistrare fiscală 42600329

Vânzător – “georgiabeautyhouse.ro”.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face sau nu un Cont în Site și efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către georgiabeautyhouse.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între agrohub.ro și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții Bunuri, etc.).

Site – domeniul georgiabeautyhouse.ro și subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizată de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un numar finit de Bunuri și/sau Servicii avand un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract/Comanda  – reprezintă contractul/comanda la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut

 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

 • conținutul oricarui e-mail trimis Cumpărătorilor de catre Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;

 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.’

Document – “Termeni și Condiții.”

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către “georgiabeautyhouse.ro” Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimata în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificarea/reciclarea  deșeurilor echipamentelor electrice, electronice și bateriilor sau acumulatorilor asa cum este prevazut de legislația în vigoare.

Informații privind DEEE, baterii și acumulatori

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeurile de baterii și acumulatori pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Avand în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului, OUG 78/2000 – privind regimul deșeurilor, în temeiul dispozitiilor art. 10 din H.G 448/2005, privind deșeurile de echipamente electrice si electronice și H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și de acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, clientii vor avea în vedere următoarele:

– clientii au obligația de a nu elimina deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și deșeurile de baterii și acumulatori ca deșeuri municipale nesortate și de a colecta selectiv aceste DEEE și deșeuri de baterii și de acumulatori;

– colectarea acestor deșeuri se va efectua prin puncte de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligatia potrivit art.5 alin.1 ) din HG 448 /2005 de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spațiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE și al deșeurilor de baterii și de acumulatori;

– clienții pot preda DEEE și deșeurile de baterii și de acumulatori în mod gratuit la punctele de colectare specificate în momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie.

Simbolul care indică faptul că deșeurile fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora 

Adaos Comercial – este intre 0-200%

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

 

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

 

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă  va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

 

2.4. Contractu/Comanda l se consideră încheiate între Vânzător si Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

 

2.5. Documentul și informațiile puse la dispozitie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului/Comanda, factura va ține loc de certificat de garanție dată de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.

 

 Pentru motive justificate “georgiabeautyhouse.ro” își rezervă dreptul de a restricționa accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modalitațile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Clientului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel “georgiabeautyhouse.ro”. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții al “georgiabeautyhouse.ro”, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menționate.

 

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri și/sau Servicii sau comunicarea prin adresele menționate la sectiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

 

 3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, “georgiabeautyhouse.ro” își rezervă dreptul de a cere Clienților/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip CAPTCHA, în vederea protejarii informației din cadrul Site-ului.

 

 3.4. “georgiabeautyhouse.ro” poate publica pe Site informații despre Bunuri și/sau Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care “georgiabeautyhouse.ro” are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

 

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în EURO convertite în lei (RON) la cursul BNR și includ T.V.A.

 

3.6. În condițiile prevazute de lege, prețul Bunurilor electronice și electrice afișat pe site, include Taxa de timbru verde. Acesta Taxă de timbru verde va fi specificată separat în factura emisă de Vânzător conform legii. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la prețul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relații cu Clienții “georgiabeautyhouse.ro”.

 

3.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzand dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

 

3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a “georgiabeautyhouse.ro”, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

 

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Conținut în orice alt context decat cel original intenționat de “georgiabeautyhouse.ro”, includerea oricarui Conținut în afara Site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al “georgiabeautyhouse.ro”asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al “georgiabeautyhouse.ro”.

 

5.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între “georgiabeautyhouse.ro” și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea “georgiabeautyhouse.ro”cu referire la acel Conținut.

 

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu întră în conflict cu prevederile Documentului.

 

5.5. În cazul în care “georgiabeautyhouse.ro” conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea “georgiabeautyhouse.ro”pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

 

5.6. Nici un Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea “georgiabeautyhouse.ro” și/sau al angajatului/prepusului “georgiabeautyhouse.ro” care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care acesta există, față de respectivul conținut.

 

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și /sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

 

6.2. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.

 

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

 

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărator, în urma unei notificari prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

 

  6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

 

  6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de “georgiabeautyhouse.ro”, în cazul plății online;

 

  6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

 

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract/Comanda în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 15 (cincisprezece) zile de la data informării Vănzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract/Comanda .  Suma va fi returnată dupa cum urmează:

 

  6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

 

  6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/Transfer/ Card bancar-> prin virament bancar;

 

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

 

6.7. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 

  7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

 

  7.1.3. furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

 

  7.1.4. furnizarea de Bunuri confecționate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

 

  7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

 

  7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

 

   7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

 

   7.1.8. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

 

   7.1.9. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

 

   7.1.10. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

8. CONFIDENȚIALITATE

 

 8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor ramâne în proprietatea Vânzătorului.